VISITPRO PODRATÇILARIN İDARƏ EDİLMƏSİ

Podratçı / Subpodratçı İdarəetmə prosesinizi rəqəmsal şəkildə izləməyə imkan verir. 6331 saylı Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizliyi Qanununa və Fərdi Məlumatların Mühafizəsi Qanununa uyğun olaraq hazırlanmışdır.  
Obyektlərinizə daxil olmaq üçün tələb olunan sənədləri onlayn əldə etməyə və sistem vasitəsilə onların etibarlılıq müddətlərini avtomatik izləməyə imkan verir. 

Tələb etdiyiniz sənədləri qruplaşdıraraq təsdiq prosesini dəyişdirə və Fərdi Məlumatların Mühafizəsi Qanununa uyğunlaşdıra bilərsiniz.  

Subpodratçılarınız sistem vasitəsilə onlayn olaraq məlumatlandırma təlimlərini keçir və imtahan verə bilərlər. 

Siz Podratçı və Subpodratçı şirkətlərinizi qruplaşdıra və qruplar əsasında müxtəlif sənədlər toplusunu tələb edə bilərsiniz. 

Sistem vasitəsilə iş zənglərinizi və iş icazələrinizi izləyə bilərsiniz. 

Obyektlərinizə daxil olan nəqliyyat vasitələrini, kimyəvi maddələri və avadanlıqları rəqəmsal olaraq izləyə bilərsiniz. 

Siz mükafat-cəza sistemi qura bilər və yoxlamalar apara bilərsiniz. 

Qabaqcıl veb və adaptiv arxitekturamızla (açılan cihaza uyğun olaraq yerləşdirilə bilən) bütün elektron daşıyıcılardan sistemə daxil olmaq imkanı veririk.
 

QALEREYA